Fundusze zewnętrzne

Kowale Księże – miejscem postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku

W dniu 3 czerwca 2022 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
a) urządzenie miejsca posiłku w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej, zgodnie
z kosztorysem inwestorskim;
b) wykonanie pochylni przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem schodów frontowych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim;
c) przebudowa schodów tylnych budynku świetlicy wiejskiej, zgodnie z kosztorysem inwestorskim,
d) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod ognisko wraz z montażem wyposażenia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – XII edycja”.

 

wersja do druku