Fundusze zewnętrzne

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków i Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księże

                                                        

W dniu 8 lipca 2022 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w m. Słodków (konstrukcję wsporczą, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,90 kWp, 22 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 450 W każdy, pracujących w układzie „on-grid”, okablowanie, rozdzielnice AC, DC, Inwerter, instalację uziemiającą, pomiary i uruchomienie instalacji);
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w m. Kowale Księże (konstrukcja wsporcza, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 4,05 kWp, 9 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 450 W każdy, pracujących w układzie „on-grid”, okablowanie, rozdzielnice AC, DC, Inwerter, instalację uziemiającą, pomiary i uruchomienie instalacji).  

Instalacja ma na celu wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, w efekcie obniżenie kosztów energii elektrycznej, obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 oraz współtowarzyszących zanieczyszczeń (pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu).

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.                                       

wersja do druku