Fundusze zewnętrzne

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób...

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dniu 15 listopada 2022 r. została podpisana umowa Nr DSG/0439 o powierzenie grantu na realizację przez Gminę Turek przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami” na łączną kwotę 277.157,88 zł. Grant został powierzony w zakresie projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Turek otrzymała grant w wysokości 229.986,06 zł, w tym 193.832,25 zł pochodzi ze środków europejskich, natomiast 36.153,81 zł ze środków dotacji celowej. Pozostała kwota w wysokości 46.612 zł to środki własne Gminy Turek.  

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Turek, w budynku Urzędu Gminy Turek, dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach grantu planowane jest wykonanie następujących działań:

  • modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowa schodów wejściowych do budynku, przystosowanie wejścia do budynku (wiatrołapu) dla osób z niepełnosprawnością,
  • przystosowanie toalety, remont korytarzy i klatki schodowej, wymiana posadzki i stolarki drzwiowej,
  • zakup i montaż planu tyflograficznego, montaż nakładek kątowych na schody, linii naprowadzających, linii prowadzących, tabliczek brajlowskich na poręcze, piktogramów wypukłych, systemu wezwania asysty,
  • zakup materaca do ewakuacji osoby z niepełnosprawnością,
  • wykupienie usługi tłumacza języka migowego,
  • usługa doradcza.

Pliki do pobrania

wersja do druku