Fundusze zewnętrzne

Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Korytków

                                               

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Przykonie, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Wartość projektu: 105.985,00 zł
Wartość dofinansowania: 65.711,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej pod ognisko wraz z montażem wyposażenia (grill trójnóg o średnicy rusztu min. 80 cmi pojemnością kociołka 13l),
- nawierzchnia bezpieczna z piasku i montaż urządzeń siłowni plenerowej (biegacz+orbitrek, jeździec i biegacz dla dzieci), placu zabaw (zestaw zabawowy Pluton 1, bujak zebra, karuzela młynek, bujak wagowy tygryski, huśtawka wagowa koniki, huśtawka łączona, ławeczka kameleon, tablica informacyjna z regulaminem, ławka z oparciem, kosz do segregacji śmieci, tablica edukacyjna).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Korytków w okresie realizacji LSR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

wersja do druku