Fundusze zewnętrzne

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin ul. Różana, Magnoliowa, Migdałowa, Lawendowa, Azaliowa i łącznik, gmina Turek

W dniu 25 września 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 1.142.141,32 zł, w ramach naboru wniosków na 2022 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Całkowita wartość zadania: 4.893.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem: budowę dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin ul. Różana, Magnoliowa, Migdałowa, Lawendowa, Azaliowa i łącznik - razem o długości 2,185 km.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz wszystkich kierowców pojazdów poprzez poprawę bezpieczeństwa, poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości położonych na terenie gminy i miasta Turek. Przebudowana droga znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną sieci połączeń drogowych.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”


 

 

wersja do druku