Sesje Rady Gminy Turek

XXIX Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

22 lutego 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek,

odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zgłoszenia sołectwa Pęcherzew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;
 • w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Pęcherzew;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Turek.

 Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku