Sesje Rady Gminy Turek

XXXIV Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że

w dniu 19 lipca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek

odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew;
 2. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek;
 3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok;
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku