Sesje Rady Gminy Turek

XXXI Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),

zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2021 r.  (tj. wtorek) o godz. 18:00,

odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Turek.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji zoom.

 

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Turek:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2021 roku”.

3. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Turek.


Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku