Sesje Rady Gminy Turek

L Sesja Rady Gminy Turek - 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 r.(tj. środa) o godz. 16:00,

w sali sportowej w Słodkowie,

odbędzie się świąteczno-noworoczna L Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Turek.
3. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w Gminie Turek.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2023 rok;
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2023 rok;
- w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2023 rok;
- w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
8. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

wersja do druku